El P. Hilari Raguer, un home de la Paraula de Déu

Ha mort el P. Hilari Raguer un dels últims grans savis catalans. Era un home cultíssim: advocat, historiador i biblista, que estimava amb passió la Paraula de Déu, l’Església, la pàtria i la llengua catalanes. Em deia amb humilitat i ironia: «Sols soc un monjo de Montserrat que vaig néixer a Madrid.»

Va traduir per la Bíblia catalana: traducció interconfessional (BCI) tots els llibres històrics de l’Antic Testament hebreu —una feinada immensa d’una qualitat literària increïble— i va participar durant molt anys en les Jornades de l’Associació Bíblica de Catalunya i en els cursos d’estiu de Tarragona.

Era un gran coneixedor de tota l’Escriptura i els Salms, el gran llibre de poesies i pregàries del poble d’Israel, de Jesús de Natzaret i de l’Església al llarg de tots els segles, va ser l’obra que més va donar a conèixer amb la voluntat de fer-lo accessible a tothom perquè cada persona se’ls pogués apropiar. En el darrer llibre que va publicar (Hal·lelu-Iah. Introducció a la litúrgia de les hores, Publicacions de l’Abadia de Montserrat 2019) escrivia: «En els meus comentaris de salms, començo sempre per explicar el sentit literal o històric, o sigui què deia aquell salm als israelites. Després passo a la relectura cristiana: què afegeix Jesucrist a aquell salm, tant si el posem en boca seva que el diu al Pare (“cristificar per baix”) com si el considerem dit per l’Església al Crist glorificat (“cristificar per dalt”). Finalment busco aplicacions actuals i invito a apropiar-se el salm per fer-ne també de personals. Tant la relectura cristiana com les aplicacions actuals i personals han de ser coherents amb la interpretació històrica literal, sense fer violència al text, sinó deixant-se portar per ell.»

A Tarragona, a les hores dels àpats, jo sempre procurava de seure’m al seu costat. Li deia que potser se m’encomanaria una espurna de la seva saviesa. Una conversa amb ell era sempre una lliçó. Recordo que m’explicava: «En la tradició espiritual de l’Església sempre s’ha considerat que cada hora d’estudi de l’hebreu i del grec amb la finalitat de poder conèixer més profundament el text original de la Paraula de Déu com una hora de lectio divina.»

El P. Hilari Raguer ens ha deixat l’endemà de la festa de sant Jeroni (enguany commemorem el 1.600 anys del seu traspàs), el patró dels biblistes. «Des del cel, prega pels biblistes catalans, estimat Hilari!»

Joan Ferrer
Professor de la Universitat de Girona
President de l’Associació Bíblica de Catalunya

Retransmissió de l’acte acadèmic commemoratiu de sant Jeroni en el 1600 aniversari de la seva mort

Acte per commemorar els 1600 anys de la mort de Sant Jeroni, amb:
· Dr. Joan Ferrer, president de l’Associació Bíblica de Catalunya
· Dr. Oriol Ponsatí-Murlà, president de la Institució de les Lletres Catalanes
· Dr. Armand Puig i Tàrrech, rector de l’AUSP
· Mons. Agustí Cortès,

Acte acadèmic commemoratiu de sant Jeroni en el 1600 aniversari de la seva mort

La Història de la Salvació a través dels personatges bíblics

La Història de la Salvació a través dels personatges bíblics.

ISBN: 978-84-930369-3-5

2a edició revisada i ampliada (edita Museu Bíblic Tarraconense, Departament de Mitjans de Comunicació de l’Arquebisbat de Tarragona i Associació Bíblica de Catalunya).

Un viatge fascinant per la Història de la Salvació a través de 40 personatges bíblics comentats pels nostres biblistes catalans. El llibre ha estat dedicat «in memoriam» als biblistes Mn. Joan Aragonès i Javier Velasco-Arias. Un total de 84 pàgines il·lustrades a color amb les imatges dels diorames del Museu Bíblic Tarraconense. Una eina didàctica adreçada a tothom i molt útil per a catequistes i docents. Pot ser un bon regal de les parròquies als seus catequistes o de les escoles als seus docents per estimular la formació.

Amb la seva adquisició s’ajuda a la millora dels equipaments del Museu Bíblic. La publicació té un preu de 5 euros.
Podeu rebre el material còmodament per correu postal.
Comandes: 977 25 18 88 / museu.biblic@arqtgn.cat.

Pelegrinatge a Terra Santa 2020

 

Aquest estiu no podrem fer el pelegrinatge a Terra Santa que teníem previst per al mes de juliol.

Esperem que les circumstàncies millorin i que puguem tornar-hi l’any vinent.

Cursos Bíblics d’estiu 2020

Us comuniquem que les circumstàncies actuals originades per la Covid-19 no ens permetran poder celebrar l’edició dels cursos bíblics d’estiu que teníem preparada per aquest juliol 2020.

Esperem poder retrobar-nos l’estiu vinent.

Butlletí 134

Teníem el Butlletí 134 a punt per enviar als socis però el confinament, de moment, no ho ha fet possible. El teniu disponible en línia per si el voleu llegir, descarregar i compartir, només cal que cliqueu damunt de la imatge de la coberta.
Podeu visitar la pàgina del «Butlletí» per consultar els números anteriors.

Com afrontar la situació actual

Entrevista al P. Antoni Pou, monjo de Montserrat, biblista i psicòleg sobre com afrontar la situació actual.

 

Coneguem la Passió segons sant Joan

 Mossèn Antoni Pérez de Mendiguren Cros, teòleg bíblic,  en aquests dies de confinament, des de Tarragona ens ofereix  un comentari de la Passió segons sant Joan que podem seguir des de casa tot preparant-nos per a la celebració del Divendres Sant. Compartim amb tots vosaltres els vídeos.

Coneguem la Passió segons sant Joan 1
Escena 1: Jesús i Judes (Jn 18,1-3)
Escena 2. Jesús s’entrega per a salvar els seus (Jn 18,4-9)
Coneguem la Passió segons sant Joan 2
Escena 3: La debilitat de Pere que usa violència per defensar el mestre (Jn 18,10-12)
Escena 4: La profecia de Caifàs (Jn 18,13-14)
Coneguem la Passió segons sant Joan 3
Escena 5: Pere segueix Jesús i és interrogat per primera vegada (Jn 18,15-18)
Escena 6: Jesús, interrogat per Annàs, interroga el seu auditori (Jn 18,19-23)
Coneguem la Passió segons sant Joan 4
Escena 7: Pere és interrogat per segona i tercera vegada i ja no segueix a Jesús (18,24-28)
Conclusió de la Primera part: L’Arrest (18,1-28)
Coneguem la Passió segons sant Joan 5
Escena 8: Els jueus acusen Jesús davant Pilat i demanen la seva mort (Jn 18,29-32)
Escena 9: Pilat interroga Jesús: Tu ets el Rei dels Jueus? (Jn 18,33-38a)
Coneguem la Passió segons sant Joan 6
Escena 10: Pilat declara Jesús innocent però el va flagel·lar (18,38b-19,1)
Escena 11: El Rei dels Jueus és coronat (19,2-3)
Escena 12: Pilat declara innocent Jesús però els Jueus demanen la seva crucifixió (19,4-8)
Coneguem la Passió segons sant Joan 7
Escena 13: Pilat interroga Jesús sobre el seu origen (Jn 19,9-12)
Escena 14: Pilat declara Jesús com a Rei dels Jueus i l’entrega per a crucificar-lo (Jn 19,13-16)
Conclusió de la segona part: El procés
Coneguem la Passió segons sant Joan 8
Escena 15: Els Jueus refusen el seu Rei (Jn 19, 17-22)
Escena 16: Els Soldats prenen els vestits del Rei (Jn 19, 23-24)
Coneguem la Passió segons sant Joan 9
Escena 17: El Fill dóna la seva Mare al deixeble estimat (Jn 19,25-27)
Escena 18: El Fill de Déu entrega el seu Esperit (Jn 19,28-30)
Coneguem la Passió segons sant Joan 10
Escena 19: La petició dels Jueus de treure el Cos de Jesús de la Creu (Jn 19,31-37)
Escena 20: La petició dels deixebles de prendre el Cos de Jesús per a la sepultura (Jn 19,38-42)
Conclusió del relat

Mossèn Joan Aragonès: una vida al servei de la Paraula de Déu i de l’Església

Mossèn Joan Aragonès: una vida al servei de la Paraula de Déu i de l’Església

       Joan Aragonès ha fet la seva entrada definitiva a les meravelles del coneixement de Déu: el veurem tal com és (1Jn 3,2).
   
    Al llarg del seu camí de 90 anys va passar pel Seminari de Tarragona, feu estada d’estudis al Pontifici Institut Bíblic de Roma, on trobà al seu abast la font de la Paraula que l’enfortí, l’equipà, l’omplí de goig i l’uní a la pregària de Jesús: T’enalteixo, Pare, Senyor del cel i de la terra, perquè has revelat als senzills tot això que has amagat als savis i entesos. Sí, Pare, així t’ha plagut de fer-ho (Mt 11,25-26).
Passant per Terra Santa, tornà a Tarragona on començà a compartir els seus coneixements enriquits, cada vegada més, amb l’aplicació fidel, senzilla i constant de la seva experiència pastoral: I tots nosaltres, sense cap vel a la cara, reflectint com un mirall la glòria del Senyor, som transformats a la seva mateixa imatge, amb una glòria cada vegada més gran, per obra del Senyor, és a dir, de l’Esperit (2Co 3,18).
Tot just acabat el Concili Vaticà II, amb la constitució dogmàtica Dei Verbum a les mans, em va portar amb ell a Montserrat, a una reunió de professors de Bíblia dels seminaris i cases de formació. Volíem unir coneixements, esforços i experiències per portar a la pràctica la “revelació divina” en l’ensenyament i en la pastoral. En aquella reunió van començar les trobades de biblistes de Catalunya que van portar a la creació de l’Associació Bíblica de Catalunya.
Un mes abans de l’aprovació de l’ABCAT per l’arquebisbe de Tarragona Josep Pont i Gol, Mn. Joan Aragonès, delegat d’Ensenyament i Catequesi en aquell temps, va posar en marxa els Cursos Bíblics d’Estiu, per enriquir els catequistes amb el do imprescindible del coneixement de les Sagrades Escriptures. Coneixia i experimentava molt bé aquestes paraules de Pau a Timoteu: Des de ben petit coneixes les Sagrades Escriptures, que tenen el poder de donar-te la saviesa que duu a la salvació gràcies a la fe en Jesucrist. Tota l’Escriptura és inspirada per Déu i útil per a ensenyar, refutar, corregir i educar en el bé, perquè el qui és home de Déu arribi a la maduresa i estigui equipat per a tota obra bona (2Tm 3,15-17). També tenia ben present aquestes altres del llibre dels Fets dels Apòstols: L’Esperit va dir a Felip: —Vés a atrapar aquest carruatge. Felip hi anà corrents i va sentir l’eunuc que llegia el profeta Isaïes. Llavors li preguntà:—¿Ho entens, això que llegeixes? Ell li contestà:—I com puc entendre-ho, si ningú no m’hi ajuda? L’eunuc demanà a Felip que s’assegués amb ell dalt del seu carruatge (Ac 8,29-31).
Hi ha molta gent que hem gaudit dels nombrosos viatges bíblics conduïts per Mn. Joan Aragonès a Terra Santa, a Egipte i a les terres de la predicació de sant Pau.
Hi ha molta gent que no l’ha pogut acompanyar en els viatges, però que els han gaudit en les projeccions explicades amb mètode, senzillesa i saviesa.
També trobem mostres del seu treball i de les seves aportacions en el Museu Bíblic Tarraconense.
A les acaballes del seu camí m’agrada recordar l’acció del Senyor: He posat damunt d’ell el meu Esperit. No crida ni alça la veu, no la fa sentir pels carrers (Is 42,1c.2).
I també les paraules de Pau: Ell transformarà el nostre pobre cos i el configurarà al seu cos gloriós, gràcies a aquella acció poderosa amb què ell sotmetrà a si mateix tot l’univers (Fl 3,21); i aquestes altres: Quan apareixerà el Crist, que és la vostra vida, també vosaltres apareixereu amb ell plens de glòria (Col 3,4).
Mn. Joan Aragonès ha passejat moltes vegades per la Jerusalem terrenal, ara ja passeja per la Jerusalem celestial. Tots podem meditar aquestes paraules joioses de l’Apocalipsi: A la ciutat no hi haurà res de maleït. Hi tindran el seu tron Déu i l’Anyell. Els seus servents l’adoraran, el veuran cara a cara i portaran el nom d’ell escrit al front. La nit ja no existirà, no caldrà la llum dels gresols ni la llum del sol: el Senyor Déu els il·luminarà, i regnaran pels segles dels segles (Ap 22,3-4).

Joan Magí
Tarragona, 18 de març del 2020

Ús de galetes

Aquest lloc web utilitza galetes perquè tingueu la millor experiència d'usuari. Si continua navegant està donant el seu consentiment per a l'acceptació de les esmentades cookies i l'acceptació de la nostra política de cookies . ACEPTAR

Aviso de cookies