BibleWorks

bw10boxcoversticker-800El programa BibleWorks és actualment un dels dos millors programes informàtics dels entorns PC i Mac per a l’estudi de la Bíblia, especialment en les llengües originals. A més dels textos originals, en doble versió —de text i analitzada morfològicament (més de 50 textos i bases de dades morfològiques), conté més de 200 traduccions de la Bíblia en més 40 llengües diferents. Entre aquestes traduccions hi ha la Bíblia Catalana Interconfessional (BCI). Entre les 11 versions castellanes, hi ha cinc versions de la Reina Valera, la Nueva Versión Internacional (1979), la nova versió de l’editorial Herder (2003), la Biblia del Peregrino, etc. No solament conté versions a llengües modernes, sinó també les principals versions antigues: Setanta (amb anàlisi morfològica i traduccions a l’anglès), Targums (Onqelós, Yonatan, Pseudo-Yonatan, Neòfiti, etc., tots amb anàlisi morfològica i alguns amb traducció a l’anglès), Vulgata (Stuttgartiensis amb anàlisi morfològica, Sixtoclementina amb Glossa Ordinaria, Nova Vulgata), Peixita. Per a l’estudi dels textos originals, el programa conté múltiples eines: diversos diccionaris hebreus, diversos diccionaris grecs i moltíssimes altres obres de referència. Les últimes versions (a partir de la 6) no es limiten als textos bíblics, sinó que inclouen també alguns textos no bíblics: els textos de Qumran (en mòdul a part), les obres de Flavi Josep i de Filó d’Alexandria (en els dos casos, en llengua original, anàlisi morfològica i versió anglesa) i els pares apostòlics, grecs i llatins (en les llengües originals), literatura intertestamentària (amb traducció anglesa), el Talmud Babilònic en versió anglesa. Les últimes versions tenen imatges en alta resolució dels principals manuscrits bíblics i més de 1.200 fotografies de llocs bíblics. Entre les capacitats que té el programa, destaquen les possibilitats aparentment il·limitades de fet tot tipus de cerques en els textos, especialment els analitzats morfològicament, i la facilitat d’anàlisi i traducció dels textos en llengua original: tan sols posant el cursor damunt d’una paraula del text bíblic hebreu o grec, el programa n’ofereix l’anàlisi i la traducció. La versió 10 incorpora diverses novetats en la interfície, la possibilitat d’inserir notes d’usuari en qualsevol mot de les versions originals, una nova traducció anglesa de la versió dels Setanta (NETS), l’edició 28 del Nou Testament grec de Nestle-Aland, aparats crítics de Nestle-Aland 28a ed. i Biblia Hebraica Stuttgartensia (cal comprar els corresponents mòduls suplementaris), imatges de nous manuscrits bíblics, base de dades de fotografies de Terra Santa, versió àudio del NT grec Nestle-Aland 27a edició, Concise ESV Bible Atlas, noves versions modernes (com: Sacra Bibbia della Conferenza Episcopale Italiana, 1974; Modern Hebrew New Testament, 2010), Evangeli de Tomàs, AT de la Peixitta de Leiden, etc. 

Lamentablement, a partir del 15 de juny de l’any 2018 el programa ha deixat de comercialitzar-se i no sabem si en el futur la venda es reprendrà. Vegeu la informació corresponent en el web de BibleWorks. En el fòrum de BibleWorks s’explica la possiblitat de compra-venda legal del programa entre usuaris..

 

1. CONFIGURACIÓ DEL PROGRAMA BIBLEWORKS, VERSIONS 6 i 7, PER A USUARIS CATALANS

1.1. Perquè els noms i les sigles dels llibres bíblics apareguin en català

Menú Tools > submenú Options > fitxa Book Names > botó Open. Cerqueu el fitxer «Catalan.bna», que normalment es troba dins el subdirectori «Init». Seleccioneu-lo amb un clic de ratolí i feu un altre clic en el botó Obre (o bé feu dos clics en el nom del fitxer). Feu un nou clic en el botó D’acord perquè es tanqui la finestra Options i quedin desats els canvis.

A partir d’aquest moment en tots els menús apareixeran els noms i les sigles dels llibres en català. També en escriure sigles de llibres en la línia d’ordres, es podran fer servir les sigles de l’ABCat i altres sigles que s’han fet servir en català (per exemple, «1Sa» o «1Sam» per al Primer llibre de Samuel, «1Co» o «1C» per a la Primera carta als Corintis, etc.).

1.2. Perquè les llistes de referències apareguin amb el format correcte (puntuació) en copiar-les a l’editor o en exportar-les

En els llistes de referències bíbliques, en els països llatins i en general en l’Europa continental acostumem a separar la xifra del capítol de la del verset amb coma, en lloc de dos punts (com fan en els països anglosaxons). A més, quan hi ha diverses xifres de verset seguides, les separem amb un punt (no amb coma). Si volem que les llistes de referències que exportem del BibleWorks o que copiem en la finestra d’edició apareguin amb aquest format:

Menú Tools > submenú Copy Center. En la part de l’esquerra (What to copy), marqueu la rodona de verificació Command Center Verse List (versió 6) o Search Window Verse List (versió 7) . A continuació feu clic en el botó Format Options. A la part de la dreta heu de modificar els quadres de text de l’apartat Separators. En Verse escriviu-hi un punt; en Chapter, una coma, i en Ref., un punt i coma. Si no voleu que quan la llista conté diversos versets seguits es faci servir la indicació «ff» (per exemple, «1Sa 20,3ff» en lloc de «1Sa 20,3-5»), en el quadre de text ff Abreviation Limit introduïu-hi una xifra alta, per exemple «1000». Feu clic en el botó OK i a continuació en Close (si havíeu obert el menú solament per configurar aquestes opcions) o Copy (si hi havíeu entrat perquè ja volíeu copiar una llista de referències).

1.3. Ús del teclat

1.3.1. Menú Tools > submenú Keyboard layouts. Deixeu tots els valors segons el gràfic. Si en el Windows teniu un teclat català instal·lat, escolliu per a Language: Catalan i com a Default Keyboard Layout també Catalan, com en el primer dels dos gràfics de més avall. En cas contrari, escolliu en tots dos casos un teclat espanyol, segons indicat en el segon dels gràfics. En la part de dalt de la finestra, podeu escollir el teclat apropiat per a cada una de les versions bíbliques que feu servir (normalment us serviran els teclats català i espanyol), però sempre heu de deixar el teclat anglès per a les versions en grec o en hebreu. Feu clic en OK i torneu a obrir la finestra per a comprovar que totes les opcions s’han mantingut. Pot ser que calgui reiniciar el programa.

1.3.2. Poseu el cursor damunt la línia d’ordres, feu clic amb el botó dret del ratolí i escolliu l’opció Code Insertion Buttons. Amb aquests botons podreu introduir fàcilment caràcters de control quan estigueu treballant amb textos en les llengües originals i la posició de determinats símbols no coincideixi amb els dibuixos que teniu en el vostre teclat.

1.3.3. Si feu servir una de les últimes versions de Windows, també podeu fer servir la barra d’idioma per canviar d’idiomes i teclats.

 

2. CONFIGURACIÓ DEL PROGRAMA BIBLEWORKS, VERSIONS 8, 9 i 10, PER A USUARIS CATALANS

2.1. Perquè els noms i les sigles dels llibres bíblics apareguin en català

Menú Tools > submenú Options > menú de la llista de l’esquerra BibleVersions: Book Names > botó Open. Cerqueu el fitxer «catalan.bna», que normalment es troba dins el subdirectori «Init». Seleccioneu-lo amb un clic de ratolí i feu un altre clic en el botó Obre (o bé feu dos clics en el nom del fitxer). Feu un nou clic en el botó D’acord o OK i una segona vegada en el botó D’acord o OK de la finestra-avís que apareixerà, perquè es tanqui la finestra Options i quedin desats els canvis. Haureu de reiniciar el programa.

A partir d’aquest moment en tots els menús apareixeran els noms i les sigles dels llibres en català. També en escriure sigles de llibres en la línia d’ordres, es podran fer servir les sigles de l’ABCat i altres sigles que s’han fet servir en català (per exemple, «1Sa» o «1Sam» per al Primer llibre de Samuel, «1Co» o «1C» per a la Primera carta als Corintis, etc.).

2.2. Perquè les llistes de referències apareguin amb el format correcte

En els llistes de referències bíbliques, en els països llatins i en general en l’Europa continental acostumem a separar la xifra del capítol de la del verset amb coma, en lloc de dos punts (com fan en els països anglosaxons). A més, quan hi ha diverses xifres de verset seguides, les separem amb un punt (no amb coma). Si volem que les llistes de referències que exportem del BibleWorks apareguin amb aquest format: Menú Tools > submenú Options > menú de l’esquerra Output Format Options: Verse List (no text). A la part de la dreta heu de modificar els quadres de text de l’apartat Reference separators. En Verse escriviu-hi un punt; en Chapter, una coma, i en Ref., un punt i coma. Si no voleu que quan la llista conté diversos versets seguits es faci servir la indicació «ff» (per exemple, «1Sa 20,3ff» en lloc de «1Sa 20,3-5»), en el quadre de text a sobre de Chapter (Consecutive verses more than this number will be replaced by the ff abbreviation) introduïu-hi una xifra alta, per exemple «1000»; però si hi ha a l’esquerra una casella de selecció, només cal que la desmarqueu. Feu clic en el botó OK.

Semblantment podeu fer en les opcions Verse List or Range i Selected Browse Text escrivint una coma en lloc dels dos punts com a separador entre capítol i verset: <chapter>,<verse>. Tingueu en compte que en cada una d’aquestes dues finestres cal fer la mateixa operació seleccionant d’una en una les moltes opcions que s’hi ofereixen si penseu fer-les servir. (a) En la finestra de Verse List or Range hi ha quatre opcions relatives al text copiat que se seleccionen a partir del menú desplegable Copy Settings for this Menu Option… de dalt a l’esquerra: Copy Verse List + Text, Copy Selected Results List Verses, Copy Browse Window Verses, Popup Copy Window, i en cada un d’aquests casos l’exportació es pot fer (segons el menú desplegable de la dreta Favorite Settings for this Menu Option…) a quatre destinacions diferents: Copy to Clipboard, Copy to Microsoft Word, Copy to Existing BW Editor i Copy to New BW Editor. (b) En la finestra Selected Browse Text només es poden triar les quatre destinacions que ofereix el menú desplegable de la dreta Favorite Settings for Browse Window Copy Menu…: Copy to Clipboard, Copy to Existing Editor, Copy to New Editor, Copy to Word. El motiu que calgui o es pugui fer la substitució dels dos punts per coma en tants llocs diferents és que, com podreu veure en obrir les finestres, hi ha molts altres elements en la configuració d’exportació i a l’usuari li pot convenir tenir diferents configuracions per als diversos casos.

2.3. Ús del teclat

2.3.1. Menú Tools > submenú > Interface/Settings > Keyboard layouts. Deixeu tots els valors segons el gràfic. Si en el Windows teniu un teclat català instal·lat, escolliu per a Language: Catalan i com a Default Keyboard Layout també Catalan, com en el primer dels dos gràfics. En cas contrari, escolliu en tots dos casos un teclat espanyol, segons indicat en el segon dels gràfics. En la part de dalt de la finestra, podeu escollir el teclat apropiat per a cada una de les versions bíbliques que feu servir (normalment us serviran els teclats català i espanyol), però sempre heu de deixar el teclat anglès per a les versions en grec o en hebreu. Feu clic en OK i torneu a obrir la finestra per a comprovar que totes les opcions s’han mantingut. Pot ser que calgui reiniciar el programa. En principi, en canviar a un altre programa automàticament us ha de canviar el teclat al que teníeu seleccionat per a aquest programa; si no és així, proveu aquestes opcions: (a) En el BibleWorks 10, menú Tools, submenú Options, menú de la llista de l’esquerra General: Flags; obriu les Startup Options i marqueu la casella de selecció Restore input language on loss of focus. Reinicieu el programa. (b) En Windows 8: Tauler de control > Rellotge, llengua i regió > Canvia els mètodes d’entrada > Configuració avançada > marqueu la casella de selecció Deixa’m definir un mètode diferent d’entrada per a cada finestra d’aplicació. (c) En Windows 10: Configuració > Hora i llengua > Configuració regional, de data i d’hora addicional (enllaç inferior) > Llengua: Canvia els mètodes d’entrada > Configuració avançada > marqueu la casella de selecció Deixa’m definir un mètode diferent d’entrada per a cada finestra d’aplicació.

bw10teclatcatalabw10teclatespanyol

2.3.2. Poseu el cursor damunt la línia d’ordres, feu clic amb el botó dret del ratolí i escolliu l’opció Code Insertion Buttons. Amb aquests botons podreu introduir fàcilment caràcters de control quan estigueu treballant amb textos en les llengües originals i la posició de determinats símbols no coincideixi amb els dibuixos que teniu en el vostre teclat. A més, normalment és més segur introduir els caràcters i símbols que apareixen en aquests botons per mitjà dels botons que per mitjà del teclat.

2.3.3. També podeu fer servir la barra d’idioma del Windows per a canviar d’idiomes i teclats.

 

3. ACTUALITZACIÓ A L’EDICIÓ 12 (2008), CORREGIDA, DE LA BÍBLIA CATALANA INTERCONFESSIONAL (BCI)

A partir de la versió 10, el programa BibleWorks incorpora la nova edició 12 (2008) de la BCI, que inclou correccions abundants respecte a les edicions anteriors, especialment en el llibre dels Salms i el Nou Testament.

A partir del 15 de juny del 2018 (final de la comercialització del programa) ja no és possible l’actualització automàtica de la BCI a la nova edició 12 (2018) des de les versions 8 i 9 del BibleWorks. A partir d’aquesta data, els usuaris de la versió 9 o anteriors poden actualitzar la BCI seguint les instruccions següents. Tanqueu el programa BibleWorks si el teniu obert. Feu clic en aquest enllaç per descarregar el fitxer «BCI-ed12.zip». Deseu el fitxer en una carpeta del disc dur i feu-hi un doble clic amb el botó esquerre del ratolí per executar-lo (també podeu obrir-lo directament) i descomprimir els fitxers que s’hi contenen. Descomprimiu els fitxers en la carpeta on es troben els fitxers de les versions bíbliques del BibleWorks. Per a localitzar aquesta carpeta, podeu cercar amb el cercador del Windows el fitxer «bci.dbx» i demanar-li que us obri la ubicació del fitxer. En les versions 5 a 7 del BibleWorks, es tracta de la subcarpeta «\databases», que es troba ubicada en un lloc semblant a: «c:\Fitxers de programa (x86) \BibleWorks…\databases». En les versions 4 i anteriors no existeix aquest subcarpeta, sinó que els fitxers de les versions bíbliques es troben situats en la carpeta general del programa: «c:\Program files\BibleWorks». Quan torneu a obrir el programa BibleWorks ja tindreu instal·lada la nova edició de la BCI; ho podeu comprovar posant el cursor damunt la sigla BCI de l’esquerra de qualsevol verset mostrat en la «Browse window» o finestra on es presenta la llista de versets trobats amb el seu text i mirant la informació «Copyright and Source Information» en la finestra d’anàlisi.

 

Ús de galetes

Aquest lloc web utilitza galetes perquè tingueu la millor experiència d'usuari. Si continua navegant està donant el seu consentiment per a l'acceptació de les esmentades cookies i l'acceptació de la nostra política de cookies . ACEPTAR

Aviso de cookies